E: info@rutgerspps.nl      T: +31 71 581 07 90

 

AANLEVERSPECIFICATIES

 

In Nederland worden de standaarden voor drukgereed aanleveren aan offset drukkerijen beheerd door CMBO / IDP, dit in samenwerking met KVGO / Ghent PDF Workgroup. Dit initiatief heeft geleid tot PrintArena.

 

Het doel van PrintArena is kennis en informatie toegankelijk te maken voor de creatieve industrie waardoor uiteindelijk de gebruiksvriendelijkheid van gedrukte media zal worden vergroot.

 

De informatie die PrintArena ontsluit heeft in hoge mate betrekking op heersende standaards en specificaties binnen de creatieve industrie.

 

Drukgerede digitale data worden aangeleverd in de vorm van PDF/X-1a PLUS bestanden, die zijn gemaakt met een ‘Ghent PDF Workgroup compliant applicatie’ en die vooraf met goed resultaat zijn gepreflight met het juiste PDF profiel. (Bijvoorbeeld ‘Certified PDF’.)

 

Creatie

Bij het opmaken van documenten voor offsetdruk moet er rekening worden gehouden met de eigenschappen van het gedrukte eindproduct. De creatiefase eindigt bij het maken van een PDF/X-1a of drukgereed bestand dat voldoet aan de specifieke eisen.

 

Controle

Om het logistieke proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen dienen de PDF bestanden te worden gecontroleerd, zowel door de ontwerper / verzender als door de producent / ontvanger.

Hierdoor kunnen eventuele fouten in een vroeg stadium worden opgemerkt en gecorrigeerd. Voor deze controle zijn diverse softwaretoepassingen (‘preflight’) beschikbaar.

 

Verzending

U kunt het materiaal via digitale communicatiekanalen bij ons aanbieden. Bestanden kleiner dan 10 MB kunnen via e-mail worden toegezonden ter attentie van prepress@rutgerspps.nl. Bestanden van 10 MB en meer kunnen worden aangeboden op onze FTP server. Voor het verkrijgen van toegang kunt u contact opnemen met uw accountmanager binnendienst.

 

Voor alle informatie met betrekking tot het creëren, controleren en exporteren van een drukgereed bestand verwijzen wij u door naar de website van PrintArena

 

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk te woord worden gestaan met betrekking tot een opdracht, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.