E: info@rutgerspps.nl      T: +31 71 581 07 90

   

BEDRIJFSINFO

 

Rutgers Printing & Packaging Solutions

(statutaire bedrijfsnaam: B.V. Drukkerij voorheen Rutgers)

 

Bezoekadres

Zijldijk 25

2352 AB  Leiderdorp

 

Correspondentie

Postbus 55

2350 AB Leiderdorp

 

T +31 (0)71 581 07 90

F +31 (0)71 581 07 91

 

E info@rutgerspps.nl

 

KvK Rijnland 28028371

 

Prijsopgaven en leveringen geschieden volgens de leveringsvoorwaarden voor de grafische industrie, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

 

> Leveringsvoorwaarden [pdf]