E: info@rutgerspps.nl      T: +31 71 581 07 90

   

MVO PROGRAMMA

 

MVO betekent voor Rutgers voorzien in transparant en eerlijke informatie over de manier waarop onze producten en diensten tot stand zijn gekomen. Wij willen ons hierbij niet beperken tot korte-termijn oplossingen en ad-hoc acties, maar zien MVO als structureel en systematisch onderdeel van onze bedrijfsvoering. Om deze doelstelling te realiseren wordt er momenteel hard gewerkt aan de invoering van MVO binnen het bestaande managementsysteem. Om het veelomvattende begrip van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kaders te geven, baseren wij ons op de in 2010 door ISO uitgebrachte Internationale Standaard ISO 26000. Deze richtlijn geeft een invulling aan 7 kernthema"s van MVO die nagenoeg alle aspecten van de bedrijfsvoering raken: goed bestuur, mensenrechten, werkomstandigheden, milieu, eerlijk zaken doen, consumenten (en klanten-) aangelegenheden en maatschappelijke betrokkenheid en ontwikkeling.

mvo.jpg

mvo.jpg