E: info@rutgerspps.nl      T: +31 71 581 07 90

   

ONZE MVO VISIE

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is bij Rutgers een integraal onderdeel van de manier waarop wij zaken doen. Wij zijn van mening dat bedrijven op verschillende gebieden een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving en de verantwoordelijkheid hebben hier wat aan te doen. Rutgers sluit zich aan bij een veel geciteerde Nederlandse werkdefinitie voor duurzame ontwikkeling: "Duurzame ontwikkeling is het op gang brengen van ontwikkelingen waarbij sociaal-economische, ecologische en culturele aspecten in dynamisch evenwicht zijn en levert als resultaat op dat na ons komende generaties dezelfde kansen hebben om in hun behoeften te voorzien als de huidige." Kort gezegd: duurzaamheid is een sociaal-economische, ecologische en culturele balans. Wij proberen ons in te zetten voor onze mensen, voor andere betrokkenen bij ons bedrijf en voor de samenleving om ons heen.

mvovisie.jpg

mvovisie.jpg