E: info@rutgerspps.nl      T: +31 71 581 07 90

   

KWALITEIT & MILIEU

 

Het leveren van kwaliteit vraagt om een goed lopende organisatie die op consistente wijze producten weet te leveren die voldoen aan de eisen van de klant. Om dat te bereiken is Rutgers ISO 9001:2015 gecertificeerd. Deze internationale norm geeft de eisen weer voor een kwaliteitsmanagementsysteem dat door Rutgers wordt gebruikt om de klanttevredenheid te verhogen en bestaande processen continue te verbeteren, alsmede de borging van het voldoen aan eisen van klanten en van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 

Het waarborgen van kwaliteit betekent ook een juiste afstemming van mensen, machines en middelen. Investeringen moeten een positieve bijdrage leveren aan de prestaties en kwaliteit van ons bedrijf, daarnaast zal er voldoende kennis en expertise aanwezig moeten zijn om optimaal gebruik te maken van de machines en middelen.

 

Onder kwaliteit verstaan wij ook zorg voor het milieu. Als onderneming zullen wij zorg dragen om de risico’s die onze bedrijfsactiviteiten veroorzaken met betrekking tot het milieu, zoveel mogelijk beperken. Om dit te waarborgen is Rutgers ISO 14001:2015 gecertificeerd. Het certificaat vertelt u dat bij Rutgers op een serieuze manier aandacht wordt besteed aan de impact van de organisatie op het omringende leefmilieu en systematisch wordt gewerkt aan de vermindering van de milieubelasting.

 

Certificeringen en controles worden uitgevoerd door de DNV GL. DNV GL is door de Raad voor de Accreditatie bevoegd om kwaliteits- en milieumanagement-systemen te controleren en certificeren.

 

www.dnvgl.nl

Kleurenwaaier.jpg kwaliteitenmilieu.jpg

Kleurenwaaier.jpg

kwaliteitenmilieu.jpg