E: info@rutgerspps.nl      T: +31 71 581 07 90

   

KWALITEIT & MILIEU

 

Het leveren van kwaliteit vraagt om een goed lopende organisatie die efficiënt op de wensen van de klant weet in te spelen. Om dat te bereiken is Rutgers ISO 9001:2015 gecertificeerd. Deze norm geeft de eisen weer voor een kwaliteitsmanagementsysteem dat door Rutgers wordt gebruikt om de klanttevredenheid te verhogen en bestaande processen continue te verbeteren. Dit doen we om te voldoen aan de eisen van de klant en aan wet- en regelgeving. .

 

Onder kwaliteit verstaan wij ook zorg voor het milieu. Als onderneming zullen wij zorg dragen om de risico’s die onze bedrijfsactiviteiten veroorzaken met betrekking tot het milieu, zoveel mogelijk beperken. Om dit te waarborgen is Rutgers ISO 14001:2015 gecertificeerd.

 

Het ISO 14001-certificaat vertelt u dat bij Rutgers systematisch wordt gewerkt aan de vermindering van de milieubelasting. Zo zijn wij continu op zoek naar mogelijkheden om de milieubelasting van de producten zelf als ook van het productieproces te verminderen. Het ISO 14001-certificaat heeft voor u als klant een aantal voordelen:

  • Ons milieubeleid voorziet in een milieubewuste aanpak en daarom betere milieuprestaties.
  • Naast ons eigen proces kijken wij ook naar de milieubelasting in de keten.
  • Wij voldoen aan alle van toepassing zijnde milieuwet- en regelgeving.
  • Een objectief criterium bij de vergelijking van leveranciers.
  • Streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van onze organisatie en het beheersing van milieu-risico’s.

 

Certificeringen en controles worden uitgevoerd door de DNV GL. DNV GL is door de Raad voor de Accreditatie bevoegd om kwaliteits- en milieumanagement-systemen te controleren en certificeren.

 

Kleurenwaaier.jpg kwaliteitenmilieu.jpg

Kleurenwaaier.jpg

kwaliteitenmilieu.jpg