top of page
PRIVACY STATEMENT.jpg

PRIVACY STATEMENT

Rutgers Printing & Packaging Solutions (hierna genoemd Rutgers) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy Statement. 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Dit kunnen wij echter niet controleren. Heeft u de indruk dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem contact met ons via info@rutgerspps.nl,  dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 

Waarom wij persoonsgegevens nodig hebben

Rutgers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw aanvraag of opdracht.

Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 

Verzenden van onze nieuwsbrief.

 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Rutgers zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met anderen

Rutgers verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. Rutgers verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, maken wij afspraken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Rutgers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

In kaart brengen websitebezoek

Rutgers gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals telefoonnummer of e-mailadres uit cookies worden herleid.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en (mobiel) device die u gebruikt, moet aanpassen.

Rutgers maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op basis van verkregen persoonsgegevens.  

 

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen   

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe kunt u een verzoek sturen naar info@rutgerspps.nl. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u hierbij vragen om een legitimatie. Rutgers zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Tevens willen wij u wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiliging

Rutgers neemt de bescherming van uw persoonsgegevens op onze servers en systemen serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij maken u opmerkzaam op het feit dat onze website niet beveiligd is. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rutgerspps.nl

 

Vragen?   

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op, u krijgt op werkdagen altijd binnen 24 uur antwoord.

 

Google Analytics en sociale netwerken

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Rutgers gebruikt deze service om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Rutgers heeft hierop geen invloed. De verkregen informatie vanuit Google Analytics mag niet gebruikt worden voor andere Google diensten.

 

Op deze website staan buttons om webpagina’s te kunnen promoten of te kunnen delen op sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn. Voor de werking van deze buttons worden cookies geplaatst die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Rutgers heeft hierop geen invloed.

 

De informatie verkregen door Google, Facebook, Twitter en LinkedIn wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google, Facebook, Twitter en LinkedIn stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Rutgers raadt u aan om de Privacy Statement van Google, Facebook, Twitter en LinkedIn, welke regelmatig kunnen wijzigen, te lezen zodat u weet wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

bottom of page